Pogoji uporabe storitve Sportoora

Ti pogoji uporabe so veljavni od 1. julija 2018.

Dobrodošli! Z uporabo storitve Sportoora na spletni strani, mobilni aplikaciji ali katerikoli platformi, ki jo je razvilo podjetje Sportoora d.o.o., se zavezujete, da boste ravnali v skladu s Pogoji uporabe storitve Sportoora (v nadaljevanju »pogoji uporabe«). Pogoji uporabe opredelujejo pravice in dolžnosti vseh, ki uporabljajo storitve Sportoora, ne glede na to, na kakšen način do njih dostopajo. Pogoji uporabe so last podjetja Sportoora d.o.o., ki jih oblikuje v skladu z veljavno zakonodajo in jih dopolnjuje. Prosimo, skrbno preberite pogoje uporabe. Če se s pogoji uporabe ne strinjate v celoti, ne dostopajte do storitev Sportoora.

Termini »mi«, »naše«, »nas« in »Sportoora« se nanašajo na Sportoora d.o.o. (v nadaljevanju »ponudnik«) in naše storitve, termini »ti«, »tvoj«, »vi«, »vaši« ipd. pa se se nanašajo na uporabnike storitev Sportoora in vse, ki prispevajo vsebino na naših platformah (v nadaljevanju »uporabniki«). Uporabnik storitev je vsaka oseba, ki na kakršen koli način uporablja spletne storitve: z ogledom vsebin, z objavo vsebin, z dostopom do spletne strani ipd. Registrirani uporabnik storitev Sportoora je vsaka oseba, ki uspešno zaključi postopek registracije. Vsa določila veljajo enako za registrirane in neregistrirane uporabnike, razen kadar je v pogojih uporabe izrecno določeno drugače.

Z uporabo storitev Sportoora brezpogojno soglašate s temi pogoji uporabe in politiko zasebnosti. Pogoji uporabe se redno dopolnjujejo in so v veljavni obliki dostopni na spletni strani www.sportoora.com. Sportoora lahko kadarkoli enostransko spremeni pogoje uporabe ali politiko zasebnosti, o tem pa vas bomo obvestili po elektronski pošti ali v obliki sporočila ob prvi uporabi naših storitev po spremembi pogojev. Prosimo, upoštevajte, da z nadaljno uporabo naših storitev izrecno soglašate s spremembami.

Za predmetne Pogoje uporabe storitve Sportoora veljajo zakoni in predpisi Republike Slovenije in Evropske unije in z uporabo naših storitev izrecno sprejemate pristojnost slovenskih sodišč.

Če je katera koli od določb teh pogojev razglašena za nično ali neizvedljivo, se ta določba omeji ali odpravi v najmanjšem obsegu in nadomesti z veljavno določbo, ki najbolj ustreza začetnemu namenu teh pogojev uporabe, tako da ti ostanejo veljavni in učinkoviti v polni meri. 

1.    Zasebnost in varovanje podatkov

Pri Sportoori skrbimo, da je vaša zasebnost vedno ohranjena v skladu z vašimi zahtevami. V dokumentu Politika zasebnosti si preberite, na kakšen način lahko uporabljate storitve Sportoora in delite informacije z drugimi, ter kako zbiramo in uporabljamo vaše podatke, vsebino in informacije. 

2.    Uporaba storitev Sportoora

Da bi lahko uporabljali naše storitve, morate zagotoviti:

Ponudnik si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli onemogoči dostop do svojih storitev uporabniku, ki krši te pogoje uporabe, ali iz katerega koli drugega razloga.

Vsako kopiranje, prenašanje in razmnoževanje vsebine, ki se nahaja na platformah Sportoora, je strogo prepovedano brez vnaprejšnjega soglasja Sportoora d.o.o. Prošnjo za odobritev lahko naslovite na:

Sportoora d.o.o.
Pregljeva 3
1230 Domžale
Slovenija

3.    Zagotavljanje varnosti

Da bi lahko Sportooro ohranjali varno in prijazno za vse uporabnike, prosimo, skrbno upoštevajte določila o prepovedanih aktivnostih, ki veljajo za vse registrirane uporabnike in vse, ki dostopate do storitev Sportoora:

4.    Registracija uporabniškega profila

Da bi zagotavljali najvišjo kakovost in varnost naših storitev, morajo naši registrirani uporabniki uporabljati svoje resnično ime in podatke. Z registracijo uporabniškega profila se zavezujete k spoštovanju pogojev uporabe in politike zasebnosti, ki veljajo za uporabnike in registrirane uporabnike neposredno z začetkom uporabe naših storitev in registracijo uporabniškega profila.

Za registracijo uporabniškega profila morate izpolniti obrazec na spletni strani ali v mobilni aplikaciji. Z izpolnitvijo obrazca potrjujete, da ste prebrali Pogoje uporabe storitve Sportoora in Politiko zasebnosti, jih razumete in se z njimi strinjate v popolnosti, brez dodatnih omejitev ali zadržkov sprejema.

Za vsako aktivnost na svojem uporabniškem profilu ste odgovorni izključno sami. Zato izberite varno geslo (vsebovati mora vsaj 8 znakov, od katerih mora biti vsaj ena velika in ena mala črka) in ga skrbno hranite. Geslo redno spreminjajte in ga nikoli ne zaupajte drugim osebam. Za vsako ogrožanje varnosti vašega uporabniškega profila na način, da drugim dovolite dostop do svojega profila, jim posredujete svoje uporabniške podatke ali na kakršen koli drugačen način ogrožate svoj profil, ste v celoti odgovorni sami. Sportoora ne omogoča dvojne avtentikacije.

Pridržujemo si pravico do odstranitve ali urejanja vaših osebnih podatkov, če imamo utemeljen razlog, da verjamemo, da so neprimerni (na primer, če se lastnik blagovne znamke pritoži glede vašega uporabniškega imena, ki ni v tesni povezavi z vašim dejanskim imenom, in je enako ali zelo podobno imenu blagovne znamke).

 Z registracijo uporabniškega profila se zavezujete:

4.1.  Registracija profila za živali

Vsak registriran uporabnik lahko registrira tudi profil za svojega psa, mačko, konja ali drugo žival – pogoja za to sta, da ima uporabnik registriran svoj osebni uporabniški profil in da za registracijo profila za žival uporabi drugačen e-naslov.

V našem sistemu bo zabeleženo, kdo je lastnik živali. Smatra se, da je lastnik profila za žival oseba, ki je lastnik uporabniškega profila, s katerim je profil za žival povezan, kar je tudi označeno na profilu. Za vse objave na profilu živali je odgovoren lastnik, ki je kreiral uporabniški račun, zato veljajo enaki pogoji uporabe. Izbris profila za žival lahko prav tako zahteva lastnik. 

5.    Izbris uporabniškega profila

Trajanje vašega uporabniškega profila časovno ni omejeno. Profil lahko kadarkoli izbrišete, vendar vas prosimo, da pri tem upoštevate, da slednjega ne moremo več povrniti. Ko izbrišete profil, se ne morete več prijaviti vanj.

Več o tem, katere podatke zbiramo, kako jih uporabljamo in kako jih lahko izbrišete, preberite v Politiki zasebnosti.

6.    Objavljena vsebina

Vsebine, ki jo uporabniki objavijo na naših storitvah, ne moderiramo pred objavo. Uporabljamo orodja za avtomatsko preverjanje objavljenih fotografij in besedil, kar pomeni, da je lahko objava zavrnjena, če krši zahtevane kriterije – v tem primeru bo objavljena samo aktivnost, prejeli pa boste obvestilo, da fotografija in/ali komentar nista objavljena. Imetniki uporabniškega profila Sportoora in drugi obiskovalci spletnih strani imajo pravico prijaviti neprimerno ali nezakonito vsebino.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli odstranimo vsebino, za katero po lastni presoji ugotovimo, da je nezakonita, žaljiva, grozilna, obrekljiva, krši pravice drugih uporabnikov ali je v nasprotju z našimi pogoji uporabe.

Za vse uporabnike velja:

 1. Lastniki objavljene vsebine in informacij na vašem uporabniškem profilu ste vi sami, prav tako sami z nastavitvami zasebnosti določate, kdo bo imel dostop do vaše vsebine in informacij. Za vašo objavljeno vsebino, ki jo zajemajo pravice intelektualne lastnine, ne zahtevamo lastništva, vendar pa nam zagotavljate nepreklicne pravice za reprodukcijo, spreminjanje in distribucijo vaših objavljenih vsebin v katerem koli že obstoječem formatu ali formatu, ki bo razvit v prihodnosti. Te pravice se v celoti končajo, ko izbrišete objavljenje vsebine ali svoj profil, razen če so vsebine delili drugi uporabniki in jih niso izbrisali.
 2. Ko izbrišete vsebino, ta ni več dostopna uporabnikom niti vam.
 3. Ponudniku storitev zagotavljate nepreklicno pravico uporabe objavljene vsebine v anonimizirani analizi podatkov v raziskovalne namene, katere rezultati se lahko javno objavijo.
 4. Kadar objavite vsebino z nastavitvijo zasebnosti »Javno« in tudi za vaš uporabniški profil velja nastavitev »Javno«, to pomeni, da lahko omogočate vsem, tudi tistim, ki nimajo uporabniškega profila Sportoora, da dostopajo do te vsebine in informacij, jih uporabijo in povežejo z vami (npr. z vašim imenom in profilno sliko).
 5. Ponudnik storitev se obvezuje, da bo upošteval vse ustrezne zakone o avtorskih pravicah. Pregledali bomo vse zahtevke o kršitvi avtorskih pravic, ki jih bomo prejeli, in odstranili vsebino, za katero se šteje, da je bila objavljena ali distribuirana v nasprotju s temi zakoni. Če želite vložiti zahtevek, nam pošljite naslednje:
  1. Fizični ali elektronski podpis lastnika avtorskih pravic ali osebe, pooblaščene za delovanje v njegovem imenu;
  2. Opis avtorsko zaščitenega dela, za katere trdite, da so mu bile kršene avtorske pravice;
  3. Opis gradiva, ki krši avtorske pravice, in informacije, ki so razumno zadostne, da nam omogočijo, da poiščemo material;
  4. Svoje kontaktne podatke, vključno z vašim naslovom, telefonsko številko in e-pošto;
  5. Izjavo, da ste v dobri veri prepričani, da uporaba vsebine, na katero se nanaša prijava, ni dovoljena s strani lastnika avtorskih pravic, njegovega zastopnika ali zakona;
  6. Izjavo, da so podatki v obvestilu točni, in da ste pooblaščeni, da ukrepate v imenu lastnika avtorskih pravic.

   Zahtevek lahko pošljete na naš e-naslov support@sportoora.com

7.    Omejitev odgovornosti

Vse storitve, ki jih je razvilo podjetje Sportoora d.o.o., so vam na voljo v takšni obliki, kot so. Vedno se trudimo zagotavljati varno in nemoteno delovanje naših storitev, vendar ne zagotavljamo garancije na brezhibnost in popolno zanesljivost delovanja. Na delovanje lahko vplivajo različne težave v programski ali strojni opremi, pri čemer bomo vedno v razumnem času napake skušali odpraviti. Pod pogojem, da se na nedelovanje odzovemo z razumnimi dejanji in skrbjo, ne prevzemamo odgovornosti za morebitne izgube podatkov in objavljenih vsebin, ki jih ni povzročilo naše nespoštovanje teh pogojev uporabe, ki jih nismo razumno predvideli ob sklenitvi teh pogojev uporabe ali jih niste predvideli vi in nas o tem predhodno obvestili. Vse zgoraj navedeno ne izključuje ali omejuje odgovornosti za smrt, telesno poškodbo ali goljufivo lažno predstavljanje zaradi naše malomarnosti. Prav tako ne izključuje ali omejuje naše odgovornosti za druge stvari, če zakon tega ne dovoljuje.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za zdravstvene težave (kot na primer poškodbe, bolezni, smrt), ki bi nastopile kot posledica športnih aktivnosti, vadbe ali kateregakoli drugega dejanja, ki ga je spodbudila ali je kakorkoli povezano z našimi storitvami. 

8.    Plačilo storitev

Uporaba osnovnih funkcionalnosti Sportoore je za vse uporabnike brezplačna, tj. vnos aktivnosti in drugih vsebin, povezovanje s prijatelji, oblikovanje ciljev in spremljanje napredka. Delovanje naših storitev je za vas vedno brezplačno, vendar pa lahko nastanejo stroški prenosa podatkov (vključno, vendar ne omejeno na vaše stroške dostopa do interneta in mobilnih podatkov), ko uporabljate naše storitve. Te stroške mora kriti uporabnik in nikoli ponudnik Sportoore.

Od začetka Sportoore smo bili aktivni

3802 h 49 min

v 186 različnih aktivnostih.

Ta mesec smo bili aktivni

3 h

v 2 različnih aktivnostih.

Top aktivnost tega meseca:

Pilates

2 h

This is a premium feature

Become a premium provider today to unlock all features!

BECOME PREMIUM PROVIDER!
Only 19.99 €/month

Premium features:

 • Longer main description
 • Photogralleries
 • Video content
 • Longer description of activities
 • Location description
 • Page statistics
x
Prijava Registracija